УŠУ УБУЊУ УЄУ­УЛУЅ УВУ УЁУЋУЈУЖУЛ УБУВУЈУЋУЅУЉ
CSS УБУЎУЂУЅУВУЛ & УЏУАУЈУЅУЌУЛ

(УУВУ  УБУВУАУ У­УЈУЗУЊУ  УЈУБУЏУЎУЋУМУЇУГУЅУВ УЊУ УБУЊУ УЄУ­УЛУЅ УВУ УЁУЋУЈУЖУЛ УБУВУЈУЋУЅУЉ CSS)

У„У У­У­УЛУЉ УЄУЎУЊУГУЌУЅУ­УВ УПУЂУЋУПУЅУВУБУП УЏУЅУАУЅУЂУЎУЄУЎУЌ УБУВУ УВУМУЈ "Web Style Sheets CSS tips & tricks".
УŽУАУЈУЃУЈУ­У УЋУМУ­У УП УЂУЅУАУБУЈУП УЄУЎУЊУГУЌУЅУ­УВУ  УБУГУЙУЅУБУВУЂУГУЅУВ УВУЎУЋУМУЊУЎ У­У  УБУ УЉУВУЅ W3C http://www.w3.org/Style/Examples/007/menus.html
У„У У­У­УЛУЉ УЏУЅУАУЅУЂУЎУЄ УУ… УПУЂУЋУПУЅУВУБУП УЎУДУЈУЖУЈУ УЋУМУ­УЛУЌ УЄУЎУЊУГУЌУЅУ­УВУЎУЌ W3C.
У‚УБУЅ У€УЂУВУЎУАУБУЊУЈУЅ УУАУ УЂУ  УУАУЈУ­У УЄУЋУЅУІУ УВ W3C.
У„У У­У­УЛУЉ УЄУЎУЊУГУЌУЅУ­УВ УЌУЎУІУЅУВ УБУЎУЄУЅУАУІУ УВУМ УЎУИУЈУЁУЊУЈ УЏУЅУАУЅУЂУЎУЄУ  УЈ УЎУЏУЅУЗУ УВУЊУЈ.

У€УЂУВУЎУА: У…УЂУЃУЅУ­УЈУЉ У‘УЊУАУЈУЏУЅУЖ (УЂУБУЅ УЏУЅУАУЅУЂУЎУЄУЛ У УЂУВУЎУАУ : en, ru, uk )
У‹УЎУЊУ УЋУМУ­У УП УЂУЅУАУБУЈУП: http://www.indeep76.com/Style/Example007/menus.html

У‡У УДУЈУЊУБУЈУАУЎУЂУ У­У­УЎУЅ УЌУЅУ­УО

УŒУЅУ­УО, УЊУЎУВУЎУАУЎУЅ УЂУЛ УЂУЈУЄУЈУВУЅ УЂ УЂУЅУАУЕУ­УЅУЌ УЏУАУ УЂУЎУЌ УГУЃУЋУГ УНУВУЎУЉ УБУВУАУ У­УЈУЖУЛ, УПУЂУЋУПУЅУВУБУП УЏУАУЎУБУВУЛУЌ DIV УБ У­УЅУЊУЎУВУЎУАУЛУЌУЈ У€-УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУ УЌУЈ УЂУ­УГУВУАУЈ. У‚УБУП УАУ УЁУЎУВУ , УЂУЛУЏУЎУЋУ­УЅУ­У­У УП УЄУЋУП УВУЎУЃУЎ, УЗУВУЎУЁУЛ УЇУ УДУЈУЊУБУЈУАУЎУЂУ УВУМ УЅУЃУЎ У­У  УЌУЅУБУВУЅ, УБУЎУЎУВУЂУЅУВУБУВУЂУГУЅУВ УЏУАУ УЂУЈУЋУ УЌ УЂ УВУ УЁУЋУЈУЖУЅ УБУВУЈУЋУЅУЉ. У‚УЎУВ УЎУДУЎУАУЌУЋУЅУ­УЈУЅ, УЊУЎУВУЎУАУЎУЅ УЁУЅУАУЅУВУБУП УЏУАУПУЌУЎ УЈУЇ УЈУБУВУЎУЗУ­УЈУЊУ  У­У  УНУВУЎУЉ УБУВУАУ У­УЈУЖУЅ:
<div class="banner">
<p>
<a href="../../../"><img alt="W3C" src="../../../Icons/w3c_home"></a>

<a href="../../../Consortium/Activities">У„УЅУПУВУЅУЋУМУ­УЎУБУВУМ</a>
<a href="../../../TR/">У’УЅУЕ.&nbsp;УЎУВУЗУЅУВУЛ</a>
<a href="../../../Help/siteindex">УˆУ­УЄУЅУЊУБ УБУ УЉУВУ </a>
<a href="../../../Consortium/Translation/">УУЅУАУЅУЂУЎУЄУЛ</a>

<a href="../../../Status">УУАУЎУЃУАУ УЌУЌУЛ</a>
<a href="http://search.w3.org/">УУЎУЈУБУЊ</a>
<em>УУПУЄУЎУЌ:</em>
<a href="../../">У‘УВУЈУЋУЈ</a>
<a href="../../CSS/">CSS</a>

<a href="./">У‘УЎУЂУЅУВУЛ&nbsp;&amp;&nbsp;УЏУАУЈУЅУЌУЛ</a>
</div>
У‚ УЁУАУ УГУЇУЅУАУЅ УЁУЅУЇ CSS УЈУЋУЈ УБ УЂУЛУЊУЋУОУЗУЅУ­У­УЛУЌ CSS УЎУ­УЎ УЁУГУЄУЅУВ УЎУЁУЛУЗУ­УЛУЌ УЏУ УАУ УЃУАУ УДУЎУЌ УБУЎ УБУБУЛУЋУЊУ УЌУЈ. УУЎ УЁУЋУ УЃУЎУЄУ УАУП УЈУЇУЋУЎУІУЅУ­У­УЛУЌ У­УЈУІУЅ УЏУАУ УЂУЈУЋУ УЌ, УЎУ­УЎ УЁУГУЄУЅУВ "УЏУЋУ УЂУ УВУМ" УЂ УЂУЅУАУЕУ­УЅУЉ УЗУ УБУВУЈ УБУВУАУ У­УЈУЖУЛ, УДУЈУЊУБУЈУАУГУПУБУМ УЊ УЂУЅУАУЕУ­УЅУЌУГ УЏУАУ УЂУЎУЌУГ УГУЃУЋУГ УЎУЊУ­У  УЁУАУ УГУЇУЅУАУ : div.banner { margin: 0; font-size: 80% /*smaller*/; font-weight: bold; line-height: 1.1; text-align: center; position: fixed; top: 2em; left: auto; width: 8.5em; right: 2em; } div.banner p { margin: 0; padding: 0.3em 0.4em; font-family: Arial, sans-serif; background: #900; border: thin outset #900; color: white; } div.banner a, div.banner em { display: block; margin: 0 0.5em } div.banner a, div.banner em { border-top: 2px groove #900 } div.banner a:first-child { border-top: none } div.banner em { color: #CFC } div.banner a:link { text-decoration: none; color: white } div.banner a:visited { text-decoration: none; color: #CCC } div.banner a:hover { background: black; color: white } УˆУ­УВУЅУАУЅУБУ­УЎУЅ УЏУАУ УЂУЈУЋУЎ 'position: fixed', УЊУЎУВУЎУАУЎУЅ УЎУВУЂУЅУЗУ УЅУВ УЇУ  УДУЈУЊУБУЈУАУЎУЂУ У­У­УЎУЅ УАУ УБУЏУЎУЋУЎУІУЅУ­УЈУЅ DIV У­У  УНУЊУАУ У­УЅ УЈ 'display: block', УЊУЎУВУЎУАУЎУЅ УЎУВУЂУЅУЗУ УЅУВ УЇУ  УАУ УЇУЌУЅУЙУЅУ­УЈУЅ A-УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУЎУЂ УЂУ­УГУВУАУЈ DIV УЂ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУЛ УЁУЋУЎУЊУ , УЈ УВУ УЊУЈУЌ УЎУЁУАУ УЇУЎУЌ УАУ УБУЏУЎУЋУ УЃУ УП УЈУЕ УЂ УБУВУЎУЋУЁУЈУЊ, У  У­УЅ УЂ УАУПУЄ. УУГУЄУМУВУЅ УЂУ­УЈУЌУ УВУЅУЋУМУ­УЛ УБ УЏУЎУАУПУЄУЊУЎУЌ УЏУЎУБУЋУЅУЄУ­УЈУЕ УВУАУЅУЕ УЏУАУ УЂУЈУЋ. УŽУ­УЈ УЂУБУЅ УЈУЌУЅУОУВ УЎУЄУЈУ­У УЊУЎУЂУГУО УБУЏУЅУЖУЈУДУЈУЊУГ, У  УЏУЎУБУЋУЅУЄУ­УЅУЅ УЎУЏУАУЅУЄУЅУЋУПУЅУВ УЖУЂУЅУВ. У…УБУЋУЈ УЌУЛУИУЊУ  УЏУЋУ УЂУ УЅУВ У­У  УБУБУЛУЋУЊУЎУЉ, УЌУЛ УЕУЎУВУЈУЌ УЏУАУЈУЌУЅУ­УЈУВУМ :hover, УВУ УЊУЈУЌ УЎУЁУАУ УЇУЎУЌ УЎУ­ УЁУГУЄУЅУВ УЏУЎУБУЋУЅУЄУ­УЈУЌ. УŽУБУВУ УЋУМУ­УЎУЅ - УЏУЎУЋУП, УЃУАУ У­УЈУЖУЛ, УЖУЂУЅУВУ  УЈ УВ.УЄ. УЌУЎУІУ­УЎ УЏУЅУАУЅУЌУЅУБУВУЈУВУМ УЈУЋУЈ УЈУЇУЌУЅУ­УЈУВУМ У­У  УБУЂУЎУЉ УЂУЊУГУБ. УŽУЄУ­У УЊУЎ, УЎУЁУАУ УВУЈУВУЅ УЂУ­УЈУЌУ У­УЈУЅ, УЊУ УЊ УЌУЛ УЂУЛУЏУЎУЋУ­УПУЅУЌ УЏУАУ УЂУЈУЋУ  УЌУЅУІУЄУГ УБУБУЛУЋУЊУ УЌУЈ: У­У УЄ УЂУБУЅУЌУЈ УБУБУЛУЋУЊУ УЌУЈ УЅУБУВУМ УЃУАУ У­УЈУЖУЛ, УЇУ  УЈУБУЊУЋУОУЗУЅУ­УЈУЅУЌ УЏУЅУАУЂУЎУЉ, УЁУЋУ УЃУЎУЄУ УАУП УЏУАУ УЂУЈУЋУГ УБ ':first-child'. УУ УАУ  УЏУАУ УЂУЈУЋ, УЊУ УЊ УНУВУЎ (УЃУАУ У­УЈУЖУЛ УЏУЎУЂУЅУАУЕ УЂУБУЅУЕ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУЎУЂ УЏУЋУОУБ УЃУАУ У­УЈУЖУ  'none' У­У  УЏУЅУАУЂУЎУЌ УЄУЎУЗУЅУАУ­УЅУЌ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУЅ) УЎУЗУЅУ­УМ УГУЄУЎУЁУ­УЛ УЄУЋУП УБУЎУЇУЄУ У­УЈУП УЃУАУ У­УЈУЖ УЌУЅУІУЄУГ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУ УЌУЈ.

У…УБУЋУЈ УЂУЛ УБУЌУЎУВУАУЈУВУЅ У­У  УНУВУГ УБУВУАУ У­УЈУЖУГ УЏУАУЈ УЏУЎУЌУЎУЙУЈ Microsoft Internet Explorer 5 УЈУЋУЈ 6 Windows ("WinIE5" УЈ "WinIE6"), УЂУЛ УЇУ УЌУЅУВУЈУВУЅ, УЗУВУЎ УЎУ­У  У­УЅ УАУ УЁУЎУВУ УЅУВ. УУЎ УЊУАУ УЉУ­УЅУЉ УЌУЅУАУЅ, У­УЅ У­У  УВУЅУЊУГУЙУЅУЉ УЂУЅУАУБУЈУЈ УБУЅУ­УВУПУЁУАУП 2002. УŒУ­УЎУЃУЈУЅ УЋУОУЄУЈ УБУЏУАУ УИУЈУЂУ УОУВ УЌУЅУ­УП УЎУЁ УНУВУЎУЌ, УЏУЎУНУВУЎУЌУГ УЄУ УО УЌУ УЋУЅУ­УМУЊУЎУЅ УЏУЎУПУБУ­УЅУ­УЈУЅ. УŠУЎУАУЎУВУЊУЎ: УЁУ УЃ УЂ УЁУАУ УГУЇУЅУАУЅ, У  У­УЅ У­У  УНУВУЎУЉ УБУВУАУ У­УЈУЖУЅ.

WinIE5 УЈ WinIE6 УЅУЙУЅ У­УЅ УЂУЛУЏУЎУЋУ­УПУОУВ 'fixed'. УУВУЎ УЏУЋУЎУЕУЎ, У­УЎ УЃУЎУАУ УЇУЄУЎ УЁУЎУЋУМУИУ УП УЏУАУЎУЁУЋУЅУЌУ  УБУЎУБУВУЎУЈУВ УЂ УВУЎУЌ, УЗУВУЎ УЎУ­УЈ УВУ УЊУІУЅ У­УЅ УЄУЎУБУВУ УВУЎУЗУ­УЎ УЊУЎУАУАУЅУЊУВУ­УЎ УАУ УБУЏУЎУЇУ­У УОУВ 'position'. УУАУ УГУЇУЅУА, УЊУЎУВУЎУАУЛУЉ У­УЅ УЇУ­У УЅУВ 'fixed', УЄУЎУЋУІУЅУ­ УЎУВУЊУЈУЄУЛУЂУ УВУМ УЏУАУ УЂУЈУЋУЎ 'position: fixed' УЈ УЂУЅУАУ­УГУВУМУБУП УЊ УЏУАУЅУЄУЛУЄУГУЙУЅУЌУГ УЇУ­У УЗУЅУ­УЈУО 'position' УЂ УВУ УЁУЋУЈУЖУЅ УБУВУЈУЋУЅУЉ. У‡У УВУЅУЌ УЌУЛ УЌУЎУІУЅУЌ УЄУЎУЁУ УЂУЈУВУМ 'position: absolute' УЏУАУПУЌУЎ УЏУЅУАУЅУЄ 'fixed' УЈ УЁУАУ УГУЇУЅУА УНУВУЎ УЈУБУЏУЎУЋУМУЇУГУЅУВ. УУЎ УЂ WinIE 5 УЈ 6 УВУ УЊУЎУЃУЎ У­УЅ УЏУАУЎУЈУБУЕУЎУЄУЈУВ. УŽУЗУЅУЂУЈУЄУ­УЎ, УЊУЈУЂУЎУАУЄ 'fixed' УЈУ­УВУЅУАУЏУАУЅУВУЈУАУГУЅУВУБУП, УЊУ УЊ 'static' (УБУВУ УВУЈУЗУЅУБУЊУЈУЉ).

У‚УЛ У­УЅ УБУЌУЎУІУЅУВУЅ УЂУЛУЏУЎУЋУ­УЈУВУМ 'fixed' УЂ WinIE5 УЈ 6, У­УЎ УБУГУЙУЅУБУВУЂУГУЅУВ УЎУЁУЕУЎУЄ УНУВУЎУЉ УЏУАУЎУЁУЋУЅУЌУЛ. У„УІУЎУ У­ УŠУЎУЗ УАУ УБУБУЊУ УЇУ УЋ УЌУ­УЅ УЎУЁ УНУВУЎУЌ УВУАУОУЊУЅ (УЈУЇ УЅУЃУЎ УЊУЎУЋУЋУЅУЊУЖУЈУЈ УАУЅУИУЅУ­УЈУЉ). У‘УЏУЅУАУЂУ  УЏУЅУАУЅУЌУЅУБУВУЈУВУЅ 'position: fixed' УЂ УЏУАУ УЂУЈУЋУ УЕ УБУВУЈУЋУЅУЉ У­У УЄ 'position: absolute' УЈ УЇУ УВУЅУЌ УЂУБУВУ УЂУМУВУЅ УБУЋУЅУЄУГУОУЙУЅУЅ УЏУАУ УЂУЈУЋУЎ УЗУГУВУМ У­УЈУІУЅ УВУ УЁУЋУЈУЖУЛ УБУВУЈУЋУЅУЉ:

body>div.banner {position: fixed}

(У…УБУЋУЈ УЁУ У­У­УЅУА DIV У­У УЕУЎУЄУЈУВУБУП УЂУ­УГУВУАУЈ УЄУАУГУЃУЎУЃУЎ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУ , У  У­УЅ УЂ УЎУБУ­УЎУЂУ­УЎУЌ, УЏУЅУАУЅУЌУЅУБУВУЈУВУЅ УЎУБУ­УЎУЂУ­УЎУЉ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВ УЇУ  УНУВУЎУВ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВ.) УУДУДУЅУЊУВ УЂ УВУЎУЌ, УЗУВУЎ УЁУАУ УГУЇУЅУАУЛ, УЊУЎУВУЎУАУЛУЅ УЇУ­У УОУВ УЎ '>' (УЄУЎУЗУЅУАУ­УЅУЌ УНУЋУЅУЌУЅУ­УВУЅ) CSS, УЁУГУЄУГУВ УЈУБУЏУЎУЋУМУЇУЎУЂУ УВУМ УНУВУЎ УЏУАУ УЂУЈУЋУЎ, У­УЎ УЁУАУ УГУЇУЅУАУЛ, УЊУЎУВУЎУАУЛУЅ У­УЅ УЇУ­У УОУВ УЎ У­УЅУЌ, УЂ УЗУ УБУВУ­УЎУБУВУЈ WinIE5 УЈ WinIE6, УЁУГУЄУГУВ УЅУЃУЎ УЈУЃУ­УЎУАУЈУАУЎУЂУ УВУМ. У‚УЌУЅУБУВУЎ У­УЅУЃУЎ УЁУГУЄУЅУВ УЈУБУЏУЎУЋУМУЇУЎУЂУ УВУМУБУП УЏУАУ УЂУЈУЋУЎ 'position: absolute' УЈ УЌУЅУ­УО УЁУГУЄУЅУВ У­У  УЏУАУ УЂУЈУЋУМУ­УЎУЌ УЌУЅУБУВУЅ, УЇУ  УЈУБУЊУЋУОУЗУЅУ­УЈУЅУЌ УВУЎУЃУЎ, УЗУВУЎ УЎУ­УЎ УЁУГУЄУЅУВ УДУЈУЊУБУЈУАУЎУЂУ У­У­УЛУЌ УЂУЎ УЂУАУЅУЌУП УЏУАУЎУЊУАУГУВУЊУЈ.

У‚У УІУ­УЎ, УЗУВУЎУЁУЛ УЂУЎУЊУАУГУЃ '>' У­УЅ УЁУЛУЋУЎ УБУЂУЎУЁУЎУЄУ­УЎУЃУЎ УЏУАУЎУБУВУАУ У­УБУВУЂУ .

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
У„УЎУЊУГУЌУЅУ­УВ УБУЎУЇУЄУ У­ 17 УŸУ­УЂ. 2001;
УУЎУБУЋУЅУЄУ­УЅУЅ УЈУЇУЌУЅУ­УЅУ­УЈУЅ $Date: 2007/07/20 16:12:46 $ GMT